RechtVoorWerk.NL ziet steeds vaker dat werkgevers het dienstverband in stand houden (slapend dienstverband) bij een werknemer die na 2 jaar ziekte in de IVA terecht komt. Het dienstverband is slapend omdat de werkgever na 2 jaar ziekte geen loonbetalingsverplichting meer heeft en het dienstverband ook niet beëindigd wordt. Het voordeel hiervan voor de werkgever is dan ook geen verplichting bestaat om de transitievergoeding uit te betalen. Het dienstverband eindigt namelijk niet.

Voor wat betreft de transitievergoeding voelt het onterecht omdat recht op een transitievergoeding ook bij uitdiensttreding na 2 jaar ziekte is vastgelegd in de wet. De overheid wil een oplossing voor het probleem van slapende dienstverbanden. Het wetsvoorstel ‘Compensatie Transitievergoeding’ is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Deze wet komt werkgevers tegemoet in de kosten voor de transitievergoeding bij onder andere uitdiensttreding na 2 jaar ziekte. Deze zal haar werking hebben op alle gevallen na 1 juli 2015 en in werking treden met ingang van 1 april 2020.

UPDATE: de Hoge Raad heeft op 8 november 2019 uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. De werkgever is verplicht op grond van goed werkgeverschap op verzoek van de werknemer het slapende dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. 

RechtVoorWerk.NL kan u helpen om uw recht op de transitievergoeding en uw opgebouwde verlofsaldo bij een slapend dienstverband alsnog te bemachtigen. Gezien de recente nieuwe wetgeving (Compensatie Transitievergoeding) en recente uitspraak van de Hoge Raad is het laatste binnen bereik gekomen. Het slapend dienstverband komt het einde. Neem contact op als u nog in een slapend dienstverband zit. Wij helpen u.