RechtVoorWerk.NL ziet steeds vaker dat werkgevers het dienstverband in stand houden (slapend dienstverband) bij een werknemer die na 2 jaar ziekte in de IVA terecht komt. Het dienstverband is slapend omdat de werkgever na 2 jaar ziekte geen loonbetalingsverplichting meer heeft en het dienstverband ook niet beëindigd wordt. Het voordeel hiervan voor de werkgever is dan ook geen verplichting bestaat om de transitievergoeding uit te betalen. Het dienstverband eindigt namelijk niet.

Dit gold ook voor het opgebouwde verlofsaldo. Echter, voor wat betreft het opgebouwde verlofsaldo is er sinds april 2018 nieuwe jurisprudentie. Bij het opnemen van opgebouwd verlof tijdens de periode dat de werkgever géén loonbetalingsverplichting heeft, heeft de werknemer toch het recht op doorbetaling loon over de opgenomen vakantiedagen.

Voor wat betreft de transitievergoeding voelt het onterecht omdat recht op een transitievergoeding ook bij uitdiensttreding na 2 jaar ziekte is vastgelegd in de wet. De overheid wil een oplossing voor het probleem van slapende dienstverbanden. Het wetsvoorstel ‘Compensatie Transitievergoeding’ is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Deze wet komt werkgevers tegemoet in de kosten voor de transitievergoeding bij onder andere uitdiensttreding na 2 jaar ziekte. Deze zal haar werking hebben op alle gevallen na 1 juli 2015 en in werking treden met ingang van 1 april 2020.

Voor de werkgever kleven er een aantal risico’s aan het slapend dienstverband.  Zo loopt de uiteindelijke transitievergoeding op omdat het aantal dienstjaren oploopt. Daarnaast herleeft de reïntegratieverplichting voor de werkgever in het geval de werknemer (onverwacht) weer (voor een deel) arbeidsgeschikt wordt.

RechtVoorWerk.NL kan u helpen om uw recht op de transitievergoeding en uw opgebouwde verlofsaldo bij een slapend dienstverband alsnog te bemachtigen. Gezien de recente nieuwe wetgeving (Compensatie Transitievergoeding) en recente ontwikkelingen in de rechtspraak is het laatste binnen bereik gekomen. Het slapend dienstverband nadert het einde. Neem contact op als u nog in een slapend dienstverband zit. Wij helpen u.