De transitievergoeding is in veel gevallen de minimale ondergrens waarop u recht heeft. De hoogte van deze transitievergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de volgende rekenregels (enigszins versimpeld weergegeven):

  1. over de eerste tien dienstjaren bouwt u een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar;
  2. over de daaropvolgende dienstjaren geldt een opbouw van 1/2 maandsalaris per jaar

De transitievergoeding is gemaximeerd tot een bedrag van € 83.000 bruto (per 1 januari 2020), tenzij u meer verdient dan € 83.000 bruto, dan geldt voor u een maximum van een jaarsalaris.

Voorbeeld

Yvonne is 55 jaar verdient op jaarbasis € 96.000 bruto (inclusief vakantietoeslag, € 8.000 / maand) en wordt na een dienstverband van 20 jaar ontslagen bij een werkgever met meer dan 25 werknemers.

  1. Over de eerste 10 jaar heeft Yvonne recht op een transitievergoeding van 10 x 1/3 x € 8.000 = € 24.000.
  2. Over de volgende 5 jaar (gedurende haar 45ste tot 50ste levensjaar) heeft Yvonne recht op een transitievergoeding van 5 x 1/2 x € 8.000 = € 20.000.
  3. Over de laatste 5 jaar (gedurende haar 50ste tot 55ste levensjaar) heeft Yvonne recht op een transitievergoeding van 5 x 1 x € 8.000 = € 40.000.

In totaal heeft Yvonne recht op € 84.000 aan transitievergoeding. Ondanks het feit dat dit hoger is van het maximum van € 83.000 euro geldt voor Yvonne haar jaarsalaris als maximum.

Daarnaast geldt dat dit een rekenvoorbeeld betreft van de wettelijke transitievergoeding. Bij een ontslag op wederzijds goedvinden gelden aanzienlijk hogere bedragen.

Let op: dit is een rekenvoorbeeld. Uw persoonlijke situatie kan sterk verschillen. Laat het u voorrekenen door RechtVoorWerk.NL of download onze berekeningsmodule.

Neem vrijblijvend contact op voor een kostenloos eerste gesprek.