RechtVoorWerk.NL

RechtVoorWerk.NL is er voor u, de werknemer, om uw belangen in evenwicht te brengen met die van uw werkgever. Vaak is de werkgever beter toegerust in lastige arbeidsrechtelijke situaties. Wij staan de werknemer bij om het speelveld eerlijker te krijgen. We zien helaas maar al te vaak dat de belangen van de werknemer het onderspit delven tegenover de belangen van de werkgever.

Haast is geboden!

In de praktijk zien wij vaak dat hulp te laat wordt ingeschakeld. Moeilijk te herstellen keuzes, die uw toekomst ongunstiger beïnvloeden dan nodig was geweest, zijn dan al gemaakt. U heeft bijvoorbeeld uw beoordelingsverslag getekend voor akkoord, u heeft ingestemd met het voeren van het gesprek over ‘het zoeken naar een andere baan’.
Geen onoverkomelijke zaken, maar snelheid is geboden. Het is dan ook zaak om zo vroeg mogelijk in contact te komen met RechtVoorWerk.NL.
Een vrijblijvend gesprek kan altijd en ook op korte termijn. Twijfel niet, neem contact op. Beter een keer te vroeg en onnodig gebeld dan te laat. Dus als u dit leest terwijl u al een voorstel vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, dan zijn er al wat stappen gezet en moet u NU opschakelen.

Waarom RechtVoorWerk.NL?

RechtVoorWerk.NL kan u in arbeidsrechtelijke situaties beter helpen dan andere bureaus omdat onze juristen bij RechtVoorWerk.NL een langdurige ervaring meenemen vanuit het bedrijfsleven (senior management posities). Deze is in alle gevallen meer dan 20 jaar!!!. Zij zijn in een latere fase van hun carrière de opleiding tot jurist begonnen. Dat betekent dat onze juristen bekend zijn met de denkwijze en werkwijze vanuit het bedrijfsperspectief. Wij kunnen als geen ander inschatten welk belang er vanuit de werkgever is en op welke manier uw belangen het beste kunnen worden behartigd.

Waarom is dit voor u van belang?

Uw baan is uw bron van inkomsten en een mogelijk ontslag heeft grote impact op uw privé-leven, en gevolgen voor uw financiële toekomst. In het arbeidsrecht treft men een wirwar van regels aan die ook nog eens met grote regelmaat veranderen.
Uw werkgever is hier beter van op de hoogte dan u. Het is precies die onbalans die wij voor u weg willen nemen. Alleen in een eerlijk speelveld worden uw belangen goed behartigd.

Wilt u ook:

  • uw slapende dienstverband beëindigen?
  • goed uit een lastige arbeidsrechtelijke situatie met uw werkgever komen?
  • het beste (financiële) resultaat halen uit het beëindigen van uw dienstverband met uw werkgever?
  • goed beslagen ten ijs komen bij gesprekken over het beëindigen van uw dienstverband met uw werkgever?
  • van het gevoel af dat uw werkgever beter is toegerust in lastige arbeidsrechtelijke situaties?

RechtVoorWerk.NL ziet maar al te vaak dat in zulke situaties de belangen van de werknemer het onderspit delven tegenover de belangen van de werkgever.

RechtVoorWerk.NL is er voor u, de werknemer, om uw belangen in evenwicht te brengen met die van uw werkgever. Hier is soms powerplay voor nodig en soms juist heel voorzichtig aftasten.

Bereken uw transitievergoeding of ontslagvergoeding