RechtVoorWerk.NL

RechtVoorWerk.NL is er voor u, de werknemer, om uw belangen in evenwicht te brengen met die van uw werkgever. Vaak is de werkgever beter toegerust in lastige arbeidsrechtelijke situaties. Uw werkgever heeft hier vaker mee te maken dan u. Wij staan de werknemer bij om het speelveld eerlijker te krijgen. We zien helaas maar al te vaak dat de werknemer het onderspit delft.

Bent u nog op tijd?

In de praktijk zien wij vaak dat hulp te laat wordt ingeschakeld. Moeilijk te herstellen keuzes, die uw toekomst ongunstiger beïnvloeden dan nodig is, zijn dan al gemaakt. U heeft bijvoorbeeld uw beoordelingsverslag al getekend voor akkoord, u heeft al ingestemd met het voeren van het gesprek over ‘het zoeken naar een andere baan’.

Geen onoverkomelijke zaken, maar het zet u op een achterstand. Het is dan ook zaak om zo vroeg mogelijk in contact te komen met RechtVoorWerk.NL.

Een vrijblijvend gesprek kan altijd en ook op korte termijn. Twijfel niet, neem contact op. Beter een keer te vroeg en onnodig gebeld dan te laat. Dus als u dit leest terwijl u al een voorstel vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, dan zijn er al wat stappen gezet en moet u NU hulp inschakelen.

Waarom RechtVoorWerk.NL?

Onze juristen bij RechtVoorWerk.NL nemen een langdurige ervaring mee vanuit het bedrijfsleven (senior management posities). Deze is in alle gevallen meer dan 20 jaar!!!. Zij zijn in een latere fase van hun carrière de opleiding tot jurist begonnen. Dat betekent dat onze juristen bekend zijn met de denkwijze en werkwijze vanuit het bedrijfsperspectief.

Wij kunnen als geen ander inschatten welk belang er vanuit de werkgever is en op welke manier uw belangen het beste kunnen worden behartigd.

Omdat RechtVoorWerk.NL exclusief voor werknemers werkt en niet voor werkgevers hebben wij altijd het perspectief vanuit de werknemer.

Waarom is dit voor u van belang?

Uw baan is uw bron van inkomsten en een mogelijk ontslag heeft grote gevolgen voor uw privé-leven, en uw financiële toekomst.

In het arbeidsrecht treft men een wirwar van regels aan die ook nog eens met grote regelmaat veranderen. Uw werkgever is hier beter van op de hoogte dan u. Het is precies die onbalans die wij voor u weg willen nemen.

Alleen in een eerlijk speelveld worden uw belangen goed behartigd. RechtVoorWerk.NL zorgt voor een eerlijk speelveld.

RechtVoorWerk.NL is er voor u, de werknemer, om uw belangen in evenwicht te brengen met die van uw werkgever. Vaak is de werkgever beter toegerust in lastige arbeidsrechtelijke situaties. Uw werkgever heeft hier vaker mee te maken dan u. Wij staan de werknemer bij om het speelveld eerlijker te krijgen. We zien helaas maar al te vaak dat de werknemer het onderspit delft.al te vaak dat in zulke situaties de belangen van de werknemer het onderspit delven tegenover de belangen van de werkgever.

Bereken uw transitievergoeding of ontslagvergoeding

geschorst

geschorst

Ineens werd ik geschorst. Weliswaar met behoud van mijn salaris, maar volledig onterecht. Meteen begonnen ze over beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst.
RechtVoorWerk.NL heeft mij geholpen om dit in goede banen te leiden. De afstemming is continue in goede afstemming en zorgvuldig gegaan.

onjuiste eindafrekening

onjuiste eindafrekening

Wegens een reorganisatie werd ik ontslagen. De eindafrekening klopte van geen kanten. Geen transitievergoeding en verlof was verkeerd berekend. RechtVoorWerk.NL heeft dit voor mij accuraat afgehandeld met mijn werkgever. Ik was blij dat ik dit niet zelf hoefde te doen. Zo wist is wel zeker dat het goed en zorgvuldig gebeurde.

transitievergoeding 'vergeten'

transitievergoeding 'vergeten'

Mijn uitzendbureau was 'vergeten' de transitievergoeding uit te betalen bij mijn eindafrekening. Met tussenkomst van RechtVoorWerk.NL kwamen er nog veel meer onregelmatigheden boven water (o.a. onjuiste doorbetaling bij ziekte, verkeerd uurtarief). Ik was blij dat ik contact heb opgenomen.